Điều khoản sử dụng

 1. 1. Mục đích áp dụng :

  Điều khoản sử dụng tại vnexchange.net nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và giao dịch trên sàn mua bán tiền điện tử VNExchange thuộc quyền sở hữu của WhoisGuard, Inc.

  Điều khoản này mô tả cách VNExchange tiếp nhận, tổng hợp, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website. Việc người dùng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên sàn vnexchange.net được hiểu là người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung sau này.

 2. 2. Về việc thu thập thông tin :

  Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của khách mà không cần báo trước.

  Khi người dùng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại vnexchange.net, tùy từng thời điểm, người dùng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản.

  Người dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin cá nhân của mình cung cấp đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tài khoản của mình luôn được hoạt động. VNExchange sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin người dùng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hay giả mạo thông tin.

 3. 3. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng :

  Thông tin người dùng, cũng như các thông tin trao đổi giữa người dùng và vnexchange.net, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của VNExchange.

  VNExchange có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. vnexchange.net cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin khách hàng khi truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của vnexchange.net. Khi thu thập dữ liệu, VNExchange thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và tất cả thông tin khách hàng được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

  Đối với các tài khoản đã đóng vì vi phạm điều khoản thỏa thuận, chúng tôi vẫn lưu trữ thông tin khách hàng và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… hoặc các vấn đề khác.

  Người dùng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của VNExchange, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống của VNExchange.

 4. 4. Về việc sử dụng thông tin khách hàng

  VNExchange có quyền sử dụng các thông tin Người Dùng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn để:

  • Hỗ trợ người dùng giao dịch trên website.
  • Giải đáp hoặc hỗ trợ các thắc mắc của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật.
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Người Dùng trong những trường hợp đặc biệt.

 5. 5. Thương hiệu và bản quyền :

  Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký) nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của nước sở tại và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

 6. 6. Quy định về bảo mật :

  VNExchange coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc giao dịch của người dùng. Thông tin của khách hàng trong quá trình giao dịch sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

  Khách hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Người dùng vi phạm sẽ bị khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn tùy mức độ.

  Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

 7. 7. Giới hạn trách nhiệm :

  Trong phạm vi pháp luật cho phép, vnexchange.net sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát về lợi nhuận, doanh thu, tổn thất kinh doanh, mất cơ hội, mất dữ liệu, thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả trừ khi sự mất mát phải chịu phát sinh từ sự cẩu thả hoặc sự lừa dối có chủ ý gian lận. Không có gì trong các điều khoản này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của một trong hai bên vì tội gian lận, tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của mình, vi phạm các điều khoản và luật pháp, hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác có thể không được pháp luật hạn chế hoặc loại trừ.

  Trách nhiệm của VNExchange đối với các khiếu nại dựa trên các sự kiện phát sinh hoặc có liên quan đến thành viên của trang web và/hoặc dịch vụ, cho dù trong hợp đồng hoặc sai lầm cá nhân (kể cả sơ suất), sẽ không vượt qua một trong hai: (a) tổng số tiền nắm giữ ở tài khoản tại các thành viên đưa ra khiếu nại trừ đi lượng lợi nhuận của chúng tôi dựa trên tài khoản đó, hoặc (b) tổng số tiền giao dịch trong yêu cầu bồi thường trừ đi lợi nhuận của công ty từ các giao dịch đó.