Câu hỏi thường gặp


Hướng dẫn đăng ký

Để đăng ký thành viên, Bạn kích vào link “Đăng ký” ở góc trên cùng, bên phải màn hình :

Hướng dẫn đăng ký 1

Nhập email và mật khẩu. Sau đó nhấp chọn “Tiếp tục”

Hướng dẫn đăng ký 2

Sau khi chọn “Tiếp tục”, hệ thống sẽ gửi đến bạn địa chỉ xác thực qua email (tồn tại trong 15 phút) và sẽ chuyển bạn đến trang nhập tên user (Bí danh) và số điện thoại, bạn thực hiện kích hoạt tài khoản ở đây.

Hướng dẫn đăng ký 3

Kiểm tra Hộp thư đến, kiểm tra hộp thư rác nếu bạn không tìm thấy email trong hộp thư chính.

Hướng dẫn đăng ký 4

Nhấp vào liên kết đăng ký trong thư sẽ chuyển bạn đến trang nhập tên User (bí danh) và số điện thoại.

Hướng dẫn đăng ký 5

 

Đăng nhập thành công. Kiểm tra lại thông tin tài khoản bằng cách nhấp vào nút tài khoản hoặc liên kết http://vnexchange.net/Account/Info

Hướng dẫn đăng ký 7

Hướng dẫn đăng ký 8

Khi tài khoản được kích họat, bạn mới đăng nhập được vào website.

Trong trường hợp bạn không nhận được liên kết đăng ký qua email hoặc liên kết đăng ký hết thời hạn, bạn vui lòng thực hiện lại các bước đăng ký. Nếu đã thực hiện thao tác kích hoạt nhưng vẫn không đăng nhập được vào website, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

Hướng dẫn đăng nhập

Để đăng nhập, bạn kích vào link “Đăng nhập” ở góc trên cùng, bên phải màn hình :

Hướng dẫn đăng nhập 1

Nhập email và mật khẩu đã đăng kí. Sau đó nhấp chọn “Tiếp tục”

Hướng dẫn đăng nhập 2

1. Chưa bật xác thực 2 cấp Google Authenticator

Nếu bạn chưa bật xác thực 2 bước, bạn sẽ được tự động đăng nhập vào Bitfinat. Nhưng vì tính bảo mật và an toàn tài khoản của các bạn, mình khuyên các bạn nên bật xác thực 2 bước trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên.

Hướng dẫn đăng nhập 3

2. Đã bật xác thực 2 cấp Google Authenticator

Khi giao dịch ở Bitfinat ,bạn phải bật xác thực 2 cấp Google Authenticator.

Bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập mã xác thực từ ứng dụng Google Authenticator.

Hướng dẫn đăng nhập 4

Khi nhập đúng mật khẩu Google Authenticator, bạn mới đăng nhập được vào website.

Nếu đã thực hiện đúng thao tác kích hoạt nhưng vẫn không đăng nhập được vào website, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập

Tại trang "Đăng nhập" , bạn chọn “Quên mật khẩu”.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập 1

Tiếp theo, bạn nhập email đã đăng ký tài khoản tại Bitfinat vào ô nhập email. Sau đó chọn “Tiếp tục”.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập 2

Nếu nhập đúng email đã đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo gửi mail thành công từ Bitfinat. Bạn vui lòng kiểm tra hộp thư đến, hoặc nếu không tìm thấy email đặt lại mật khẩu, bạn sẽ phải kiểm tra cả hộp thư rác.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập 3

Nội dung thư là đường dẫn để đặt lại mật khẩu của bạn tại Bitfinat. Nhấp vào liên kết trong thư sẽ đưa bạn tới trang đặt lại mật khẩu.Bạn không nên cung cấp đường dẫn này cho bất kì ai.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập 4

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập 5

Tại trang này, bạn sẽ nhập mật khẩu mới để sử dụng cho tài khoản Bitfinat. Sau đó, bạn chọn tiếp tục.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập 6

Thay đổi mật khẩu thành công, bạn sẽ được tự động đăng nhập vào trang Bitfinat.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập 7

Lưu ý: Đường dẫn đặt lại mật khẩu chỉ có hiệu lực trong 15’ và một lần sử dụng. Nếu quá thời gian, bạn sẽ phải thực hiện lại thao tác từ đầu.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập 8

Hướng dẫn bật xác thực Google Authenticator

Hiện tại bạn có thể tải ứng dụng Google Authenticator trên cả appstore và google play

Bạn chỉ cần vào Google Play hoặc Appstore , nhập Google Authenticator vào ô tìm kiếm và tiến hành tải về.

Hướng dẫn bật xác thực Google Authenticator 1

Hoặc bạn có thể xem hướng dẫn từ Google tại đây.

Tại trang thông tin tài khoản. Chọn “Bật GG Auth”.

Android:

  1. Trong ứng dụng Google Authenticator, nhấp chon kí hiệu “+”. Chọn “ Quét mã vạch”.
  2. Hướng máy ảnh vào mã QR trên màn hình máy tính của bạn.

Hướng dẫn bật xác thực Google Authenticator 2

      3. Nhập mã xác thực từ ứng dụng Google Authenticator. Sau đó chọn  “Cập nhật”.

Hướng dẫn bật xác thực Google Authenticator 3

Nếu thực hiện đúng thao tác, bạn sẽ nhận được thông báo thành công.

Hướng dẫn bật xác thực Google Authenticator 4

Bạn có thể vào trang thông tin tài khoản để kiểm tra trạng thái xác thực 2 bước Google Authenticator.

Hướng dẫn bật xác thực Google Authenticator 5

Lưu ý: chỉ khi bật xác thực 2 bước, bạn mới có thể tham gia giao dịch mua hoặc bán tại Bitfinat. Sau khi bật xác thực 2 bước, bạn phải nhập mã xác thực Google Authenticator cho các lần đăng nhập về sau.

Hướng dẫn lấy lại qr code

Tại trang nhập mã xác thực. Nhấp chọn “Xác minh lại mã Google Authenticator Bitfinat ?”

Hướng dẫn lấy lại qr code 1

Nhập email đã đăng ký nhưng mất mã xác thực. Sau đó nhấp “Tiếp tục”.

Hướng dẫn lấy lại qr code 2

Bitfinat sẽ gửi email có mã QR code tới địa chỉ mail này. Bạn vui lòng nhấp vào đường dẫn trong thư để quét lại mã.

Hướng dẫn lấy lại qr code 3

Hướng dẫn lấy lại qr code 4

Sử dụng điện thoại để quét lại mã QR sau đó nhập mã từ ứng dụng Google Authenticator để đăng nhập.

Hướng dẫn lấy lại qr code 5

Sau khi nhập đúng mã xác thực từ ứng dụng Google Authenticator, bạn sẽ được tự động đăng nhập vào trang Bitfinat.

Hướng dẫn lấy lại qr code 6

Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin

Các thao tác đối với Ethereum tương tự như của Bitcoin.

Nhấp chọn “Quản lý giao dịch” sau đó nhấp chọn tab “Quảng cáo”.

Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin 1

Nhấp chọn “Tạo quảng cáo BTC” nếu bạn muốn tạo quảng cáo mua hoặc bán BTC.

Nhấp chọn “Tạo quảng cáo ETH” nếu bạn muốn tạo quảng cáo mua hoặc bán ETH.

Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin 2

1. Đăng quảng cáo mua

Điền đầy đủ thông tin vào các ô (số BTC tối thiểu, tối đa, thời gian giao dịch,...). Sau khi điền đẩy đủ thông tin, nhấp chọn “Đăng quảng cáo”.

 Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin 3

Sau khi chọn “Đăng quảng cáo”, bạn phải nhấp chọn dấu tick thì quảng cáo của bạn mới hiển thị với những người mua/bán khác.

Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin 4

Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin 5

     2. Đăng quảng cáo bán

Lựa chọn “Bán Bitcoin” nếu bạn muốn đăng quảng cáo bán.

Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin 6

Điền đầy đủ thông tin vào các ô(số BTC tối thiểu, tối đa, thời gian giao dịch,...). Sau khi điền đẩy đủ thông tin, nhấp chọn “Đăng quảng cáo”.

Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin 7

Sau khi chọn “Đăng quảng cáo”, bạn phải nhấp chọn dấu tick thì quảng cáo của bạn mới hiển thị với những người mua/bán khác.

Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin 8

Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin 9

Lưu ý: số dư coin của bạn phải >=0.01 mới có thể đăng quảng cáo bán.

Hướng dẫn đăng quảng cáo MUA/BÁN Coin 10

Làm sao để chỉnh sửa hoặc ngưng quảng cáo MUA/BÁN Coin trên Bitfinat?

Có 2 cách để chỉnh sửa quảng cáo trên Bitfinat.

     1.Chỉnh sửa trong danh sách quảng cáo

Tại danh sách các quảng cáo của bạn, nhấp chọn biểu tượng cây bút tại quảng cáo muốn chỉnh sửa.

Làm sao để chỉnh sửa hoặc ngưng quảng cáo MUA_BÁN Coin trên Bitfinat 1

     2. Chỉnh sửa quảng cáo từ trang chủ

Nhấp chọn quảng cáo của bạn từ trang chủ.

Làm sao để chỉnh sửa hoặc ngưng quảng cáo MUA_BÁN Coin trên Bitfinat 2

Chọn “Xoá” để xoá quảng cáo.

Chọn “Tạm dừng” để ngưng không cho quảng cáo hiển thị với người mua/bán khác (bạn vẫn có thể vào danh sách quảng cáo để cho hiển thị lại quảng cáo này).

Chọn “Chỉnh sửa” để chỉnh sửa quảng cáo.

Làm sao để chỉnh sửa hoặc ngưng quảng cáo MUA_BÁN Coin trên Bitfinat 3

Ngưng quảng cáo trên Bitfinat

Nhấp chọn biểu tượng tạm dừng tại quảng cáo muốn ngưng.

Làm sao để chỉnh sửa hoặc ngưng quảng cáo MUA_BÁN Coin trên Bitfinat 4

Lưu ý 1: Bạn chỉ có thể thay đổi các giá trị của quảng cáo. Bạn không thể thay đổi loại quảng cáo từ “Quảng cáo bán” sang “Quảng cáo mua” hoặc ngược lại.

Làm sao để chỉnh sửa hoặc ngưng quảng cáo MUA_BÁN Coin trên Bitfinat 5

Lưu ý 2: Bạn không thể xoá, ngưng, hoặc chỉnh sửa quảng cáo đang tồn tại giao dịch.

Làm sao để chỉnh sửa hoặc ngưng quảng cáo MUA_BÁN Coin trên Bitfinat 6

Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản Bitfinat

Nhấp vào “Ví của bạn”, sau đó nhấp chọn ”Ví Việt Nam Đồng(VNĐ)”.

Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản Bitfinat 1

Nhập vào số tiền bạn cần nạp ( lượng VNĐ tối thiểu là 100.000 và lượng VNĐ nạp tối đa là 300.000.000). Sau đó, nhấp chọn “Nạp tiền”.

Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản Bitfinat 2

Bạn có thể gửi bằng chứng thanh toán để kiểm duyệt viên của Bitfinat xác nhận nạp tiền vào tài khoản của bạn nhanh chóng hơn.

Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản Bitfinat 3

Nếu giao dịch nạp tiền được kiểm duyệt viên xác nhận, bạn sẽ được chuyển sang trang “Lịch sử nạp VNĐ” và được cộng tiền vào tài khoản trên Bitfinat.

Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản Bitfinat 4

Nếu bạn huỷ yêu cầu nạp tiền, trạng thái của giao dịch nạp sẽ là “Huỷ yêu cầu”.

Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản Bitfinat 5

Làm thế nào để nạp BTC / ETH

Các thao tác đối với Bitcoin tương tự như của Ethereum.

Bước 1: Đăng nhập vào Bitfinat

Làm thế nào để nạp BTC / ETH 1

Bước 2: Chọn mục "Ví Của Bạn", tiếp theo chọn “Ví Bitcoin (BTC)”

Làm thế nào để nạp BTC / ETH 2

  1. Nạp Bitcoin vào tài khoản trên Bitfinat

Làm thế nào để nạp BTC / ETH 3

Bạn nạp vào địa chỉ được cung cấp (địa chỉ này chỉ dành riêng cho ví bạn, mỗi tài khoản một ví riêng) bạn có thể chuyển trực tiếp bằng cách sao chép và dán địa chỉ được cung cấp hoặc quét mã QR để nạp. ( Lưu ý: địa chỉ ví này chỉ có thể sử dụng cho các giao dịch trên Bitfinat)

Tạo địa chỉ mới: nếu bạn nhấn vào mục này địa chỉ Bitcoin để nạp sẽ đổi thành địa chỉ mới (địa chỉ mới và địa chỉ cũ đều giống nhau và đều là của bạn nên bạn sử dụng địa chỉ nào cũng được chấp nhận).

  1. Rút Bitcoin từ tài khoản Bitfinat

Làm thế nào để nạp BTC / ETH 4

Số dư khả dụng: là số dư Bitcoin mà bạn có thể rút từ Bitfinat.

Địa chỉ nhận: Địa chỉ ví Bitcoin mà bạn muốn chuyển đến (rút đi).

Lượng Bitcoin: Số lượng BTC mà bạn muốn chuyển (rút).

Lưu ý: Tối thiểu để rút là 0.001 BTC / 0.001 ETH

Phí rút lần lượt là 0.0005 BTC / 0.005 ETH

Tại sao giá VNĐ tôi nhìn thấy ở trang nhập số lượng mua lại khác so với giá khi thực hiện giao dịch?

Do Bitfinat sử dụng giá từ sàn giao dịch tham khảo : Bitstamp (Blockchain) . Giá sẽ biến động khi tỉ giá Bitstamp (Blockchain) thay đổi. Nhưng sự chênh lệch này không đáng kể, chỉ vài trăm VNĐ nếu bạn chốt giao dịch nhanh.

Hướng dẫn thực hiện giao dịch mua tại Bitfinat

Các thao tác đối với Bitcoin tương tự như của Ethereum.

  1. Mua từ quảng cáo bán từ trang chủ

Hướng dẫn thực hiện giao dịch mua tại Bitfinat 1

Tại trang chủ, chọn quảng cáo mà bạn muốn mua.

2. Mua từ mua nhanh từ trang chủ

Hướng dẫn thực hiện giao dịch mua tại Bitfinat 2

Chọn “ Mua nhanh” hoặc “ Bán nhanh “ tại trang chủ.

Hướng dẫn thực hiện giao dịch mua tại Bitfinat 3

Chọn “ Mua Bitcoin ” hoặc “ Bán Bitcoin” và nhập số lượng BTC bạn cần mua hoặc bán nhanh. Sau đó, nhấp vào quảng cáo bạn muốn giao dịch.

Hướng dẫn thực hiện giao dịch mua tại Bitfinat 4

Nhập số lượng bạn muốn mua. Chú ý tỉ giá Bitstamp bên dưới. Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấp “ Mua BTC”.

Hướng dẫn thực hiện giao dịch mua tại Bitfinat 5

Nếu không đủ số dư VNĐ trên tài khoản Bitfinat, bạn sẽ không thể thực hiện giao dịch. Để tiếp tục giao dịch, bạn vui lòng chọn “ Nạp tiền ” để nạp tiền vào tài khoản trên Bitfinat.

Hướng dẫn thực hiện giao dịch mua tại Bitfinat 6

Bạn cũng có thể chọn “Huỷ bỏ” để huỷ giao dịch hiện tại.

Hướng dẫn thực hiện giao dịch mua tại Bitfinat 7

Bạn có thể vào “ Quản lý giao dịch ” => chọn tab “ GD mở” để xem các giao dịch cần nạp thêm VNĐ của mình.

Hướng dẫn thực hiện giao dịch mua tại Bitfinat 8

Khi giao dịch nạp VNĐ của bạn được quản trị viên xác nhận, bạn sẽ được tự động thực hiện giao dịch và chuyển sang trang “ GD đóng ” đồng thời coin sẽ được cộng vào tài khoản của bạn tại Bitfinat.

Làm sao để tôi kiểm tra giao dịch đang mở của mình

Giao dịch mở chỉ xảy ra khi có một giao dịch mua hoặc bán coin mà bạn hoặc người mua / bán không đủ số dư trên Bitfinat để thực hiện giao dịch.

Khi bạn không đủ số dư trong tài khoản Bitfinat để thực hiện giao dịch mua từ quảng cáo bán hoặc khi người mua không đủ số dư trong tài khoản Bitfinat để thực hiện giao dịch mua từ quảng cáo bán của bạn.

Làm sao để tôi kiểm tra giao dịch đang mở của mình

VD: vì số dư hiện tại trên Bitfinat của tài khoản này là 0 vnđ nên khi thực hiện giao dịch mua, người mua sẽ được chuyển đến trang nạp tiền.

Số tiền cần bổ sung thêm: là số tiền mà bạn phải nạp để thực hiện thành công giao dịch hiện tại. Số tiền này đã bao gồm số dư hiện tại của bạn trên Bitfinat.

Vì bạn không đủ tiền để thực hiện giao dịch mua nên tại mục “ Quản lý giao dịch ” sẽ hiển thị số 1 như hình, nghĩa là bạn đang có một giao dịch đang mở.